Planmatig onderhoud

Voorbereiding & Toezicht
Planmatig Onderhoud

Planmatig en grootschalig onderhoud vergt een goede voorbereiding, uitvoering en afwikkeling.
Dit proces bestaat uit vele onderdelen!

Natuurlijk het op basis van het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) ter plaatse bepalen van de noodzaak en wijze van uitvoering, het opstellen van een bestek (technische omschrijving) voor het uitvoeren van planmatig onderhoud en het aanvragen van offertes op basis van het bestek.

Het beoordelen van de ontvangen offertes op basis van het beschikbare bestek, prijs, kwaliteit etc., etc. De ontvangen offertes zullen op basis van een (gunnings-)advies worden aangeboden aan het bestuur en/of de ledenvergadering.

Het begeleiden en het houden van toezicht op de werkzaamheden door een bouwkundige en het periodiek informeren van het bestuur en/of (technische) commissie over de voortgang van de werkzaamheden.

Het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden en eventueel behandelen van garantie-aanspraken.

De Module V & T  voorziet hierin van A tot Z. Van voorbereiding en toezicht naar afronding van uw onderhoudsprojecten.

Direct offerte aanvragen

Contact

Weten wat Pro VVE Beheer voor u kan betekenen? Voor meer informatie en/of offerte aanvragen kunt u contact op nemen via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in.

Bezoekadres: Ampèrelaan 4, 2289 CD Rijswijk
Postadres: Postbus 1220, 2280 CE Rijswijk
Onderhouds verzoeken Inloggen Portaal