Financieel & Administratief Beheer

Het financieel & administratief beheer
van uw VvE professioneel geregeld

De administratie & het financieel beheer van uw VvE in goede handen brengen? Pro VVE Beheer zorgt voor een actueel en duidelijk overzicht in kosten en planningen. 

Wij houden onder andere de ledenadministratie bij en zorgen voor de planning, organisatie en uitwerking van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Uitgangspunt is een veilige omgeving waarbinnen de administratie op een transparante en inzichtelijke wijze wordt uitgevoerd.

Direct offerte aanvragen

Het financieel & administratief beheer
van uw VvE omvat:

 • Het adviseren van het bestuur en van leden aangaande VvE-aangelegenheden.
 • Het optreden als financieel en administratief beheerder en het voeren van de VvE-boekhouding.
 • Het openen en beheren van de bankrekeningen van de VvE en het betalen van alle voor rekening van de VvE komende kosten en lasten aan de hand van met de VvE te maken (procuratie-)afspraken.
 • Het voeren van de debiteurenadministratie, inclusief het administreren en jaarlijks afrekenen van de ledenbijdragen, het signaleren en bewaken van achterstanden in de betaling van de bijdragen en het aan de hand van een speciaal voor VvE’s ontwikkelde incassoprocedure incasseren van achterstanden.
 • Het voeren van de crediteurenadministratie, inclusief het controleren van facturen volgens met de VvE gemaakte afspraken en het conform te maken procuratie-afspraken betaalbaar stellen en betalen van die facturen ten laste van de bankrekening(-en) van de VvE.
 • Het éénmaal per jaar opmaken van een jaarrekening over het afgelopen boekjaar en het opstellen van een ontwerpbegroting voor het “komende” boekjaar. De concept-jaarrekening wordt éénmaal per jaar aangeboden aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascontrolecommissie.
 • Het –in overleg met het bestuur- ten minste éénmaal per jaar organiseren, bijwonen, notuleren en desgewenst voorzitten van de ledenvergadering van de VvE. Zorggedragen wordt voor het beschikbaar zijn van af te geven volmachten ten behoeve van de leden van de VvE die de vergadering niet bij kunnen wonen.
 • Het opmaken en versturen aan de leden van de vergaderstukken (al dan niet digitaal) waaronder de uitnodiging en agenda, de concept-jaarrekening, een ontwerpbegroting en overige relevante stukken.
 • Het bewaken en (laten) uitvoeren van vergaderbesluiten.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en het verwerken van eigendomsovergang en het informeren van nieuwe leden binnen de VvE conform module “M”.
 • Het financieel callcenter is beschikbaar voor vragen van leden over onder meer de te betalen bijdragen.
 • Het behandelen van assurantiezaken aangaande de VvE met in begrip van schadeafwikkeling.
 • Het –op verzoek van het bestuur of de vergadering- doen zorgen voor het voldoende verzekeren en verzekerd houden van het gebouw tegen schade als gevolg van onder meer brand, ontploffing en storm- en waterschade.
 • Het gedigitaliseerd beschikbaar stellen van bescheiden van de VvE op het beveiligde webportaal van Pro VVE Beheer.
 • Module “MPI” (Mede-Procuratie Intern, zie module “MPI”). Een tool aan de hand waarvan de VvE de gelegenheid krijgt om nota’s te beoordelen alvorens tot betaling wordt overgegaan. Deze module maakt altijd onderdeel uit van module Cura FA.
 • Pro VVE Beheer Portaal 2100 is een beveiligde website waarop u, vanaf iedere locatie, 24 uur per dag en 7 dagen per week toegang heeft tot een groeiende hoeveelheid gegevens en documenten van uw VvE. Of het nu een overzicht van de door u betaalde bijdrage betreft, of een alleen voor bestuursleden beschikbaar overzicht van de financiële positie van de VvE, de informatie is in een handomdraai beschikbaar. Deze module maakt altijd onderdeel uit van de overeenkomst.

Contact

Weten wat Pro VVE Beheer voor u kan betekenen? Voor meer informatie en/of offerte aanvragen kunt u contact op nemen via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in.

Bezoekadres: Ampèrelaan 4, 2289 CD Rijswijk
Postadres: Postbus 1220, 2280 CE Rijswijk
Onderhouds verzoeken Inloggen Portaal